27

Kakovost in varnost

Fepdon Medical si prizadeva zgraditi svetovno blagovno znamko, ki načrtuje, proizvaja in prodaja posebne kalupe, stroje in opremo, ki jih potrebujejo medicinska in obrambna industrija. Doseči cilj s polnim sodelovanjem zaposlenih.

Osredotočeno na zadovoljstvo strank in zaposlenih, z nič filozofijo napak, da bi zagotovili mentaliteto proizvodnje in storitev.

Sprejeti potrebne varnostne ukrepe za preprečevanje nastanka napak.

Doseči kakovost, ki ustreza zahtevam in pričakovanjem kupcev v močnem konkurenčnem okolju naše države in svetovnega trga.

Sprejeti in izvajati nenehne izboljšave in razvoj kot filozofijo podjetja.

Za natančno spremljanje razvoja tehnologije in izmenjavo informacij z zaposlenimi ter nenehno izboljševanje okoljske uspešnosti.

Preprečevanje onesnaževanja zraka, vode in tal.